Refinansiering: Hvem som kan få et refinansieringslån

Det er mange som havner i en situasjon hvor det er vanskelig å betjene den nåværende gjelden sin, og det kan ha store innvirkninger på den private økonomien. For å unngå å havne i en gjeldskrise og samtidig få bedre vilkår på lånet, kan det lønne seg å refinansiere. Klikker man seg inn på siden til Travelnews, kan man lese spennende artikler som også inkluderer finans.

Når man søker om refinansiering, er målet å få et lån som er stort nok til å dekke gjelden du allerede har.. På den måten kan man betale ut alle smålånene sine, slik at man sitter igjen med kun ett lån å betale ned på hver måned. Dette kan ha store positive innvirkninger på privatøkonomien, og vil være første steg til en gjeldfri hverdag.

Kredittvurdering

For å få innvilget et refinansieringslån, må man gjennom en kredittvurdering. Hva resultatet på denne vurderingen blir, vil ha mye å si for om man får innvilget søknaden sin. Noen av faktorene som vurderes er inntekt, jobbsituasjon og bosituasjon. Det er et krav om at man har en betalingsevne som er god nok, og da må man ha en form for fast inntekt hver måned.

Alle som blir kredittvurdert får også utdelt en kredittscore, som ofte er et nummer på mellom 0 og 100. Her er om å gjøre å få et så høyt nummer man bare kan, for et lavt nummer vil bety at man risikerer å få avslag på søknaden sin. Kredittscoren har også mye å si for hvilke betingelser banken kan tilby låntaker, og påvirker rentesatsene.

Betalingsanmerkninger

Når man betjener mange forskjellige lån hos flere banker, vil man ofte motta mange fakturaer i posten hver måned. Dette gjør at man lett kan glemme å betale en regning, og det kan føre til inkassovarsler. Hvis man ikke klarer å betale disse kravene, resulterer det raskt i en betalingsanmerkning. Det vil være ensbetydende med avslag på lån om man ikke klarer å betale det ut før man starter søknadsprosessen.

Ønsker man å refinansiere selv om man har betalingsanmerkninger, må man finne en bank som er villig til å akseptere bolig som garanti. Kan man stille med en slik garanti, vil banken ha en sikker måte å få tilbake pengene sine på. Dette stiller store krav til låntaker, da konsekvensene av å misligholde lånet vil være alvorlige. Man må derfor vurdere det nøye.

Sikker jobbsituasjon

Får man et positivt svar på søknaden sin, vil banken be om å få se lønnsslippene til låntaker. Ofte er det ønskelig å se lønnsslipper som strekker seg flere måneder tilbake, for å være sikker på at inntektene kommer jevnlig. Det er derfor viktig å ha en stabil jobb som sikrer en stor nok inntekt til å betjene lånet på. Dette er noe banken vurderer nøye.

Mange banker stiller et minstekrav til inntekt, og man må ofte tjene fra 150 000 til 250 000 kroner for å få innvilget lån. Det er verdt å vite at man ofte må ha en viss stillingsprosent for at banken skal vurdere å låne ut penger, og det vil ikke være nok å bare ha en vikarstilling. Man må kunne vise til sikker betjeningsevne.

Historikk

En av tingene som banken vektlegger sterkt, er betalingshistorikken til den som søker om refinansiering. Har man hatt mye misligholdt gjeld og inkassosaker registrert på seg, vil dette sende ut et veldig dårlig signal. Det gir banken en oppfatning av at man ikke er i stand til å betale for seg, og risikoen med å låne ut pengene vil dermed blir for stor.

For banken tilsier statistikken at personer som har en lang historie med misligholdte lån, er i stor fare for å misligholde nye lån. Det kan være en veldig vond sirkel å bryte, og det kreves ofte store livsstilsendringer for å få en sunn privatøkonomi igjen. Hvis man kan bevise for banken at man har fått økonomien sin på stell, kan det foretas en individuell vurdering.

Andre faktorer

  • Man må ha bodd i Norge et visst antall år for å få lån
  • En betalingsanmerkning blir slettet umiddelbart når den er betalt

Andre faktorer som også spiller inn når man skal søke om refinansiering, er alder og antall barn. Har man flere barn, vil de månedlige utgiftene naturlig nok stige, og det kan ha mye å si for betjeningsevnen. De fleste banker ønsker at søkeren er minst 25 år, da det betyr en mindre risiko for banken. Unge søkere har vanligvis ikke opparbeidet seg en betalingshistorikk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *